Aktualności
Start Aktualności

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

03W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w minionym roku. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu wynika z Wytycznych nr 5/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 3/2019

01W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”, trwającym od 30 grudnia 2019 r. do 13 stycznia 2020 r.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Komunikat dotyczący funkcjonowania Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, zaleceniami o ograniczaniu kontaktów bezpośrednich oraz w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”, zwracam się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw z pracownikami Biura LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgd@zielonesiolo.pl bądź poprzez kontakt telefoniczny 602 778 363

 

                                                                  /-/ Adriana Rukat  Prezes Zarządu                                                                                       

                                                                           LGD „ZIELONE SIOŁO”

 

PostHeaderIcon Posiedzenie Rady LGD – rozpatrzenie protestów

W dniu 19 lutego br. w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka, odbyło się posiedzenie Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” zapraszamy na warsztat refleksyjny

 W związku z koniecznością przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” (LSR), serdecznie zapraszam mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do udziału w warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD w minionym roku.

Warsztat odbędzie się w dniu 10 marca br. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Sikorskiego 5.

Więcej…

 
Więcej artykułów…